Breadcrumb Image
Ochrana osobních údajů
Úvod Ochrana osobních údajů

Provozovatel Petr Pohan s adresou provozovny Třebihošť 229, 54401 Dvůr Králové nad Labem, IČO: 87227223, provozovatel webu www.saunyabazeny.cz (dále také provozovatel), prohlašuje, že veškeré osobní údaje (dále také údaje) jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů.


OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

Pokud u nás nakupujete, tak shromažďujeme:

 • Jméno a příjmení, poštovní a e-mailovou adresu, fakturační adresu, telefonní číslo, bankovní spojení
 • Dále zpracováváme tyto osobní údaje:

 • Údaje z písemné komunikace mezi provozovatelem a zákazníkem
 • ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  a) Abychom mohli poskytovat nabízené služby a zlepšovat je k Vaší spokojenosti, zpracováváme Vaše osobní údaje.

  b) Zpracování objednávky zboží nebo služeb, objednaných ať už prostřednictvím naší webové stránky nebo telefonního hovoru. Zákonným důvodem je zde nezbytnost pro splnění kupní smlouvy a u vybraných údajů na splnění právních povinností (např. účetní doklady).

  c) Zákaznická podpora. Pro zajištění zákaznického servisu a pro odstranění případných problémů při plnění kupní smlouvy zpracováváme Vaše osobní údaje na základně nezbytného splnění těchto smluv.

  d) Komunikace. Shromážděné údaje využíváme za účelem komunikace s vámi a jejímu individuální přizpůsobování. Můžeme vás například kontaktovat telefonicky, e-mailem, v aplikaci nebo jinou formou, abychom vám připomněli, že máte zboží v online košíku, pomohli Vám s dokončením Vaší objednávky, sdělili Vám aktuální stav vaší žádosti, objednávky nebo reklamace nebo k ní od Vás získali další informace nebo Vás upozornili, že musíte provést akci nutnou k zachování aktivního stavu vašeho účtu. Nakupujete-li u nás jako nečlen, zpracováváme tyto údaje z důvodu oprávněného zájmu, který tkví v oprávněném zájmu provozovatel e, jak je popsáno výše.

  e) Zlepšování služeb. Údaje používáme k neustálému zlepšování našich služeb a systémů, včetně přidávání nových funkcí a zároveň za účelem činit informovaná rozhodnutí za použití souhrnných analýz a business inteligence, to vše na základě našeho oprávněného zájmu odvíjejícího se od svobody podnikání a spočívajícího v nezbytnosti zlepšování poskytovaných služeb kvůli úspěchu v hospodářské soutěži.

  f) Ochrana, bezpečnost a řešení sporů. Údaje můžeme zpracovávat také z oprávněného zájmu, který spočívá v zajištění ochrany a bezpečnosti našich systémů a našich zákazníků, k zjišťování a prevenci podvodů, řešení sporů a prosazování našich dohod na základě oprávněného zájmu.

  g) Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovatele. V případě, že máte ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovatele, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek a pro účely internetové reklamy. Více informací naleznete v samostatné kapitole tohoto dokumentu.

  ZABEZPEČENÍ ÚDAJŮ

  a) Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.

  DOBA ZPRACOVÁNÍ

  Osobní údaje zpracováváme a uchováváme:

  a) po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy, tj po dobu objednávky a záruční doby.

  b) 1 rok od skončení záruční doby z důvodu řešení potencionálních sporů.

  c) po dobu, po kterou je provozovatel povinen uchovávat data podle obecně závazných právních předpisů. Účetní doklady, např. faktury jsou v souladu se zákonem archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení.

  d) souhlas s marketingovými nabídkami je platný po dobu 2 let.

  e) v ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

  PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

  a) Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů.

  b) V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat, provedení opravy, doplnění, likvidaci osobních údajů nebo blokaci osobních údajů.

  c) Máte taktéž právo kdykoliv se obrátit se svou žádostí na pověřence pro ochranu osobních údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  d) Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány; to se však netýká těch osobních údajů, které provozovatel potřebuje ke splnění zákonných povinností (např. vyřízení již podané objednávky) či k ochraně svých oprávněných zájmů.

  WEBOVÉ STRÁNKY

  Soubory cookies

  Naše stránky používají tzv. cookies, aby naše nabídka byla pro vás relevantní, zajímavá a uživatelsky příjemná. Cookies jsou male textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači, chytrém telefonu či jiném zařízení a které jsou užívány ve Vašem prohlížeči. Soubory cookies využíváme například:

  a) pro správnou funkčnost košíku tak, abyste co nejjednodušeji dokončili svoji objednávku

  b) pro zapamatování Vašich přihlašovacích údajů, takže je nemusíte opakovaně zadávat

  c) co nejlepší přizpůsobení našich stránek Vašim požadavkům díky sledování návštěvnosti

  Odmítnutí souborů cookies

  Nastavení použití souborů cookies je součástí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit jen na Vámi vybrané typy.